Lid worden van VFBT

Lid worden van VFBT

Fokkers – recreanten en sympathisanten – gedomicilieerd in Vlaanderen – kunnen lid worden van V.F.B.T.
Lidgeld 2024 = 60€.
Een lidmaatschaap gaat in op 1.1. en eindigt op 31.12 van datzelfde jaar.

V.F.B.T. telt op dit ogenblik zo’n 700 leden waarvan een deel fokkers maar ook vele recreanten en sympathisanten die nog steeds geïnteresseerd zijn in het wel en wee van ons Belgisch Trekpaard.

Men dient lid te zijn van V.F.B.T. 
-       om veulens geboren bij Vlaamse fokkers – gedomicilieerd in Vlaanderen - tegen het voordeeltarief van 50€    in te schrijven  (voor wie geen lid is bij V.F.B.T. én in Vlaanderen gedomicilieerd is , kunnen de veulens worden ingeschreven tegen 100€ per veulen).
-       om mutaties  van alle bij V.F.B.T. geboren paarden te laten uitvoeren
-       om importen van paarden, geboren in Wallonië en het buitenland te laten registreren
-       om deel te nemen aan het Vlaams Kampioenschap
-       de Officiële prijskampen V.F.B.T. van zijn provincie en  recreatie wedstrijden door V.F.B.T. ingericht. 
-       Om het ledenblad V.F.B.T. te blijven ontvangen
 
Voor wie vanuit het buitenland het ledenblad van V.F.B.T. wenst te ontvangen, dient  een bijdrage van 60€ te betalen aan V.F.B.T.  (De bijdrage  voor K.M.B.T. staat los van V.F.B.T. en is geheel vrijblijvend.)
Leden V.F.B.T. krijgen bovendien de mogelijkheid om evenementen rond en met trekpaarden gratis te laten opnemen in de kalender V.F.B.T.

Betaalinfo: 60€ lidgeld / ledenblad 
rek. BE 80 1032 2503 1277 – BIC NICABEBB

Het lidmaatschap start op 1 januari en eindigt op 31 december – ook voor wie later op het jaar betaalt.
Enkel wie lidgeld bij V.F.B.T.. betaald heeft (of 60 € voor het ledenblad), ontvangt het ledenblad van V.F.B.T.

Voor wie zijn lidgeld later betaalt: het reeds verschenen ledenblad(en) wordt wanneer het volgende ledenblad verschijnt, meegestuurd vanuit de drukkerij voor zover er nog exemplaren in stock zijn.

Adreswijzigingen: Geef tijdig een adreswijziging door via trekpaard@vfbt.be zodat paspoorten en ledenbladen naar het juiste adres worden verstuurd.
 
.