Inschrijving Centrale hengstenkeuring

Inschrijvingsformulier en reglement HK

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER - uiterste inschrijvingsdatum 03/11/2021.
Betalingen dienen ten laatste op 5 november 2021 op de rekening van V.F.B.T... ontvangen te zijn.

Er worden geen betaalherinneringen gestuurd.


BELANGRIJK:
De keuring gaat door onder de op dat moment geldende corona-maatregelen.
VANDAAG HOUDT DIT IN: EEN COVID SAFE TICKET VOOR IEDEREEN VANAF 12JAAR 

Alle updates en bijkomende info/wijzigingen zal men terug vinden op deze site.
Bijkomende communicatie bij aankondiging inschrijving hengstenkeuring :
 
In Wallonië wordt de uitbreiding van het Covid Safe Ticket of Coronapas ingevoerd vanaf 1 november. Dit werd meegedeeld door de Waalse regering. Het ontwerpdecreet wordt in de komende dagen voorgelegd aan het parlement.
Het gaat om dezelfde uitbreiding als die in het Brussels gewest. Daar wordt de maatregel vanaf 16 oktober ingevoerd.
 
De Coronapas zal nodig zijn in discotheken, horecazaken, sport- en fitnesscentra, op beurzen of congressen met meer dan 50 personen binnen ( meer dan 200 mensen buiten), in feestzalen, ziekenhuizen, woonzorgcentra en op evenementen met minstens 50 personen binnen en 200 buiten.
 
Bron : vrt news

 

NIEUW: Bij te laat aangekomen inschrijvingen - te late betalingen - mutatie niet tijdig in orde - hengst niet aangemeld in de centrale databank, vervalt de inschrijving en bijgevolg ook de deelname aan de centrale hengstenkeuring in november. Deze hengsten kunnen zich inschrijven en deelnemen aan de Bijzondere keuring - tarief 375 - voorjaar 2022!!! 

BELANGRIJK: hengsten, toebehorend aan in Vlaanderen gedomiciliërde eigenaars, dienen zich in te schrijven via VFBT.


Voorzitter en secretariaat.