Fokprogramma VFBT

Fokprogramma VFBT kreeg nieuw jasje.

Beste fokkers,
 
Om te voldoen aan de vereisten van de Europese fokkerijverordening die vanaf 1 november 2018 verplicht wordt toegepast, dienden er enkele aanpassingen te gebeuren aan het bestaande document van het fokprogramma VFBT. Dit werd in 2018 na goedkeuring op het Bestuursorgaan VFBT voor de eerste maal bekendgemaakt en toegepast.
 
Dit fokprogramma kreeg eind 2021 een nieuwe structuur en werd aangevuld waar nodig met regels en plichten die in het vorige document niet duidelijk vermeld stonden. Het Bestuursorgaan keurde deze versie van het fokprogramma goed op 28 december 2021 tijdens de vergadering van het Bestuursorgaan.
 
Het fokprogramma is te consulteren op deze site onder VFBT - Statuten en Reglementen.
Dit vervangt het vroegere document genaamd ‘De Europese fokkerijverordening – Indeling Stamboek V.F.B.T.  (dit document is verwijderd)
 
Wie vragen heeft, kan zich richten tot het secretariaat VFBT via trekpaard@VFBT.be

Mvg,
 
Voorzitter en  secretariaat V.F.B.T.