GELUKKIG 2024

een Nieuw jaar....

Namens de voorzitter - het bestuur en het secretariaat, een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar gewenst aan alle fokkers - recreanten en sympathisanten van het Belgisch Trekpaard.

Het belooft een heel druk jaar te worden.
Maar... Moge 2024 een jaar worden met veel en mooie wandelingen voor de recreanten – ploegdagen – boomslepen - vele gouden medailles voor de prijskampers – veel gezonde veulentjes – veel plezier binnen de verschillende verenigingen maar bovenal met respect voor mekaar ! 

Het laatste ledenblad van 2023 gaat eerstdaags de deur uit.
Iedereen bedankt om het lidgeld of het abonnement voor 2024 alvast te vernieuwen.
Een uitnodiging met overschrijvingsformulier zal bij het ledenblad gevoegd zijn.

On behalf of the president - the board and the secretariat, we wish a happy and prosperous New Year to all breeders - recreation people and sympathizers of the Belgian Draft Horse.

Au nom du président - du conseil d'administration et du secrétariat, nous souhaitons une bonne et heureuse année à tous les éleveurs - amateurs et sympathisants du cheval de trait belge.
Le dernier magazine des membres de 2023 sera bientôt envoyé.
Merci à tous d'avoir renouvelé votre abonnement pour 2024.
Une invitation avec un formulaire de virement sera jointe au magazine des membres.

Het secretariaat.