HAARSTALEN AANLEVEREN VERSUS PASPOORTEN ONTVANGEN

AANDACHT

Beste fokkers,

Voor wie vanwege BCP de melding ontvangen heeft dat het veulen geïdentificeerd is en als definitief staat.
Heel goed.. dat betekent dat het paspoort in druk is.

NIET VERGETEN - ZOLANG ER GEEN HAARSTALEN ZIJN AANGELEVERD OP HET SECRETARIAAT, (veulen en/of moeder indien een eerste veulen), VERTREKKEN ER GEEN PASPOORTEN !!!