INSCHRIJVINGSFORMULIER HENGSTENKEURING 26.11.22

Deadline 4 november 2022

Hierbij het inschrijvingsformulier voor de hengstenkeuring.

Inschrijving voor leden VFBT: 125 € per hengst.
Voor de hengsten die niet gekeurd zijn, wordt 50 € van het inschrijvingsgeld terugbetaald.

Inschrijving in Vlaanderen gedomicilieerde niet-leden VFBT: 230€ per hengst
Administratieve keuring: 125 € + een gezondheidsverklaring door de bedrijfsdierenarts.

Bijgevoegde keuring 

Kunnen deelnemen aan een bijgevoegde keuring: alle hengsten die ingeschreven waren voor de meest recente hengstenkeuring, maar die werden uitgesteld door ofwel de jury ofwel om medische redenen afwezig waren met afgifte op het secretariaat van een attest van de dierenarts op de dag van de centrale keuring. Het inschrijvingsgeld voor de bijgevoegde keuring dient te worden betaald ongeacht de reeds voldane betaling voor de centrale hengstenkeuring. 


NIEUW vanaf dit jaar voor de hengsten van 5jaar en ouder - driemaal opeenvolgend goedgekeurd in België.
Hengsten van 5 jaar of ouder en die drie opeenvolgende keren in België zijn goedgekeurd, hebben vanaf nu de keuze waar ze zich aanbieden: of op de Centrale keuring te Ghlin op de Bijzondere keuring - Reeks Oudere hengsten. 

BELANGRIJK: De inschrijving (en betaling van 125€) gebeurt gelijktijdig met de inschrijving voor Ghlin.
Men duidt op het inschrijvingsformulier aan waar men deze hengst zal aanbieden.


LET WEL: HENGSTEN VAN VIJF JAAR EN OUDER DIE AANGEMELD WAREN VOOR DE CENTRALE KEURING TE GHLIN, MAAR AFWEZIG ZIJN - DIENEN EEN MEDISCH ATTEST TE BEZORGEN DE DAG ZELF.
DEZE HENGSTEN KUNNEN ZICH INSCHRIJVEN VOOR DE BIJGEVOEGDE à 230€.
Hier verandert niets tegenover vroeger.


De bijgevoegde keuring zal doorgaan in februari - ergens in Vlaanderen. Locatie vandaag nog niet gekend.

Wie bijkomende vragen heeft, kan contact opnemen met het secretariaat.

Het secretariaat.