KANDIDATUUR OFFICIEEL JURYLID

VFBT

Beste fokkers,

Zoals in het laatste ledenblad viel te lezen, is 2024 een verkiezingsjaar.
We starten met de verkiezing van de juryleden tijdens de Algemene Jaarvergadering VFBT -  maart 2024.

In bijlage het profiel voor officieel jurylid VFBT. 
Uiterste datum van indienen donderdag 07/03/2024.

Kandidaat juryleden die menen te voldoen aan het profiel en de voorwaarden, dienen hun kandidatuur rechtstreeks te zenden naar VFBT – Deinse Horsweg 1 – 9031 Drongen
of via mail naar de voorzitter Joost.callebert@skynet.be  en/of  secretariaat – trekpaard@vfbt.be - ann.muys@skynet.be