Uitslag hengstenkeuring - UPDATE

Blije fokkers .. ontgoochelde fokkers….kwade fokkers….


De hengstenkeuring is achter de rug.. 
 
Van de zestien aangeboden hengsten – jaargang 2021 - zijn er tien goedgekeurd.

Bij de kleine maat kreeg 1 hengst groen licht – Paul van het Neerveld - bruinschimmel.
1 hengst was hier afwezig.
De andere 3 hengsten zijn afgekeurd waarvan nr 5 van Luc en Ignaece Imschoot voor enige opschudding zorgde. Verliet de piste oorspronkelijk als ‘goedgekeurd’. UPDATE - voor info - zie  LEDENBLAD NR 4 PAGINA 6

Bij de middenmaat, 6 goedgekeurde hengsten - 1 afgekeurd
- Lars van de Connebien van Vlaams-Brabant – bruin-  eig: Alain Moreels
- Condor du Fremis – bruin -  eig: Luc en Ignaece Imschoot 
- Bram van de Bomloze put – vos - eig: Luc en Ignaece Imschoot
- Dolf van 's Hertogendijk – blauwschimmel -  eig: Eddy Van Langenhove
- Luxor du Car d'Or – zwart - eig: Kelly Dieudonné
- Lei van de Boterhoeve - bruinschimmel - eig: Luc en Ignaece Imschoot

Bij de grote maat kregen 3 van de 5 hengsten groen licht.
Finn van 't Hengelhof - zwart -  eig: Peter Janssens
- Diego van de Doore Plas - blauwschimmel -  eig: Wim Ceuleers
- Scott van de Voshoek - bruinschimmel -  eig: Eddy Van Langenhove, 


Bij de hengsten 2020, was 1 hengst afgemeld met medisch attest, 2 hengsten bleven afwezig.
Hier werden 2 hengsten - middenmaat afgekeurd. 1 hengst is goedgekeurd, de uit Wallonië Nano du Haut Chemin. 
Bij de grote maat kregen 10 hengsten groen licht, 1 werd afgekeurd.

In totaal kregen 8 hengsten een bonuspunt toegekend wegens lage verwantschap.

Verslag in het ledenblad nr 4 - 2023.

DOCUMENTEN

 RESULTATEN HK