Veulenaangifte en aanmaak inrichting bij BCP

Paarden koppelen aan de inrichting NOODZAKELIJK

Beste fokkers,

Ondertussen is het veulenseizoen volop bezig en komen de veulentjes met regelmaat binnen.
Sedert 1 juni is de bug opgelost en kunnen veulens doorgestuurd worden vanuit het stamboekprogramma naar Horse-id MAAR ENKEL VOOR HEN
1) DIE HUN INRICHTING AANGEMAAKT HEBBEN bij BCP
EN 2) DIE HUN PAARDEN GEKOPPELD HEBBEN AAN HUN INRICHTING.


In het ledenblad werd melding gemaakt dat een geregistreerde inrichting OP NAAM VAN DE FOKKER noodzakelijk is om veulens te kunnen doorgeven in BCP/Horse ID.

Vandaag zorgt het ontbreken ervoor dat de veulenaangifte bij sommigen vertraging oploopt doordat de veulens vanuit het stamboekprogramma niet kunnen doorgestuurd worden naar Horse-Id.

HIERBIJ DE INFO VANWEGE BCP;
Wat betreft het adres waar een paard zich bevindt, geldt er een nieuwe wetgeving sinds februari 2022, nl. de registratie van inrichtingen :
 
Enkel de verantwoordelijke van de ruimte/ locatie waar de paarden zich bevinden dient een inrichting aan te maken via zijn/haar account opwww.horseid.be.
Er dient slechts 1 inrichting aangemaakt te worden per ruimte/locatie
 
Eens goedgekeurd, wordt er naar de exploitant (verantwoordelijke van de locatie) een bevestiging verstuurd en een uniek nummer aangemaakt voor de inrichting. 
Vanaf dat moment dient de exploitant zelf alle aanwezige paarden te koppelen aan de inrichting, zowel eigen paarden kunnen gekoppeld worden als paarden van derden (zonder dat deze van houder veranderen).
 

Meer informatie en een instructievideo vindt u via https://cbc-bcp.be/mijn-inrichting/
 
Bij de registratie van een veulen of een paard, dient men altijd het nummer van de inrichting te vermelden.
 

Wie vragen heeft ivm de registratie van ZIJN INRICHTING : 1 adres: BCP of PPV.
Jullie moeten dit zelf regelen met BCP.
Het secretariaat VFBT kan dit niet voor jullie oplossen.

Het secretariaat.