Archief 2023
Personalia
+
Roger Windy overleden

Stal de Claminforge

31-07-2023   |   Personalia
+
Geert De Grave overleden

STAL DE ROOS in rouw

29-06-2023   |   Personalia
+
Remerciemants

Bedankt vanwege de familie Rossomme

19-05-2023   |   Personalia
+
Overlijden Julien Rossomme

zoon van Jean Claude Rossomme overleden

15-05-2023   |   Personalia
+
Overlijden Rudy Feytens

Stal van de Zandgroeve in rouw

29-01-2023   |   Personalia