Situering V.F.B.T. in België

Situering V.F.B.T. in België

Situering

V.F.B.T. is de door de Vlaamse overheid erkende stamboekvereniging voor Vlaanderen en schrijft de veulens in die in Vlaanderen worden geboren.
Als prestatieonderzoek richt V.F.B.T. zijn 5 Officiële prijskampen in in de 5 provincies (Oudenaarde – Diksmuide – St. Pieters Leeuw – Pulderbos en Lummen).  
Daaraan kunnen enkel de in Vlaanderen gedomicilieerde fokkers deelnemen met hun paarden.
Tot het prestatieonderzoek van V.F.B.T. behoort een hengstenkeuring binnen Vlaanderen waaraan enkel hengsten, in eigendom van de in Vlaanderen gedomicilieerde fokkers kunnen deelnemen.
Enkel de veulens van die goedgekeurde hengsten, kunnen worden ingeschreven in de hoogste klasse van het hoofdregister  van V.F.B.T.

Elke stamboekvereniging die wenst erkend te worden door de bevoegde overheid of die hun erkenning wenst te behouden, is verplicht om minstens één goedgekeurd fokprogramma uit te voeren met voldoende fokdieren.
Het is telkens de bevoegde overheid van het Gewest die de erkenning verleent aan de stamboekvereniging in kwestie en het fokprogramma van die stamboekvereniging voor het ras Belgisch Trekpaard goedkeurt.
Met fokdieren bedoelt men (goedgekeurde) hengsten en merries die effectief gedekt worden en al dan niet een veulen geven. 
De fokkers behoren tot het geografisch gebied van hun lidstaat – voor België tot hun gewest - via hun domicilie. Hun fokdieren zijn aan de fokker gelinkt via de domicilie van die fokker. Postbusadressen zijn totaal uit den boze; Men kan slechts tot 1 lidstaat behoren aangezien men slechts 1 domicilie kan hebben.
Fokkers kunnen deelnemen aan het fokprogramma van een erkende stamboekvereniging binnen hun gewest indien zij paarden hebben in het gebied waar het fokprogramma uitgevoerd wordt

 

FOTO'S

Situering V.F.B.T. in België