Structuur - Europese Fokkerijvereniging


Structuur - Basisbeginselen van de Europese Fokkerijverordening.
 
Op 8 juni 2016 werd de nieuwe fokkerijverordening 2016/1012 goedgekeurd. Verordening betekent ‘met onmiddellijke ingang. Deze verordening is rechtstreeks van toepassing in elke lidstaat van Europa.
Vanaf 1 november 2018 wordt ze verplicht toegepast.
Tot heden was de Europese Fokkerijverordening voor velen onder ons enkel een nieuwe wet die ons verplichtte of toeliet om veulens in te schrijven van niet goedgekeurde hengsten in het hoofdregister.  
Verder dan dat, reikte het niet. Ook nieuw, het hoofdregister werd ingedeeld in klassen.
 
Tijdens de aansleep naar de 2 hengstenkeuringen van 2019 werden ons echter enkele begrippen uit deze fokkerijverordening duidelijk gemaakt waardoor heel veel in een andere dimensie kwam te staan. 
          
Enkele begrippen
 
V.F.B.T. is de door de Vlaamse overheid erkende  stamboekvereniging voor Vlaanderen, schrijft de veulens in die in Vlaanderen worden geboren. Als prestatieonderzoek richt V.F.B.T. zijn 5 Officiële prijskampen in in de 5 provincies (Oudenaarde – Diksmuide – St. Pieters Leeuw – Pulderbos en Lummen).  Daaraan kunnen enkel de in Vlaanderen gedomicilieerde fokkers deelnemen met hun paarden. Tot het prestatieonderzoek van V.F.B.T. behoort een hengstenkeuring binnen Vlaanderen waaraan enkel hengsten, in eigendom van de in Vlaanderen gedomicilieerde fokkers kunnen deelnemen. Enkel de veulens van die goedgekeurde hengsten, kunnen worden ingeschreven in de hoogste klasse van het hoofdregister  van V.F.B.T.
 
A.W.C.T.B. is de door de Waalse overheid erkende  stamboekvereniging voor Wallonië, schrijft de veulens in die in Wallonië worden geboren. Als prestatieonderzoek richt A.W.C.T.B. zijn 2 Officiële prijskampen in (Ciney en Ghlin).  Daaraan kunnen enkel de in Wallonië gedomicilieerde fokkers deelnemen met hun paarden.
Tot het prestatieonderzoek van A.W.C.T.B. behoort een hengstenkeuring binnen Wallonië waaraan enkel hengsten, in eigendom van de in Wallonië gedomicilieerde fokkers kunnen deelnemen.  Enkel de veulens van die goedgekeurde hengsten, kunnen worden ingeschreven in de hoogste klasse van het hoofdregister van A.W.C.T.B.
 
K.M.B.T. is het stamboek van Oorsprong van het Belgisch Trekpaard; werd opgericht in 1890 en is officieel erkend sedert 1891. Zij hield oorspronkelijk het stamboek van het Belgisch Trekpaard bij sinds zijn oprichting. Na de regionalisering van de fokkerij werden 2 dochterverenigingen opgericht waardoor de in Vlaanderen geboren veulens werden ingeschreven binnen V.F.B.T. en de in Wallonië geboren veulens binnen E.W.C.T.B. en vanaf 2016 bij A.W.C.T.B. die vanaf toen de nieuw door de Waalse Overheid erkende vereniging werd.
Niet onbelangrijk te vermelden is dat de instandhoudingspremies na de regionalisering respectievelijk vanuit de Vlaamse Overheid werden betaald aan de Vlaamse fokkers en vanuit de Waalse Overheid aan de Waalse fokkers.
 
Vandaag is K.M.B.T. de door de overheid van het B.H.G. erkende  stamboekvereniging voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en kan bijgevolg enkel de veulens inschrijven die in BHG worden geboren van de fokkers, gedomicilieerd in BHG.
Tot het prestatieonderzoek van K.M.B.T. behoort een hengstenkeuring waaraan enkel hengsten, in eigendom van de in BHG gedomicilieerde fokkers kunnen deelnemen.  Enkel de veulens van die goedgekeurde hengsten, kunnen worden ingeschreven in het de hoogste klasse van het hoofdregister van K.M.B.T.
 
Wanneer een stamboekvereniging zijn (of 1 van zijn) fokprogramma’s wil uitbreiden naar een ander geografisch gebied, dient hiervoor aan de Overheid van dat gebied een gebiedsuitbreiding worden aangevraagd. De Overheid dient hiervoor een goedkeuring te geven of kan dit weigeren wanneer er bv. al een fokprogramma actief is voor dat ras binnen dat gebied.
 
Tot het fokprogramma van zowel V.F.B.T. als A.W.C.T.B. kan ook de Nationale prijskamp behoren. 
K.M.B.T. functioneert hier als organisator. De paarden die eraan deelnemen, behoren respectievelijk toe aan hun Waalse en Vlaamse fokkers. Voorwaarde tot deelname aan de Nationale is dat jaar een 1’ categorie behaald hebben op de Officiële prijskamp V.F.B.T. van hun provincie. 
 
De verordening verplicht de bevoegde autoriteiten (Vlaamse Overheid/Waalse Overheid/Brussels Gewest en voor Nederland de RVO) om controles uit te voeren ter naleving van de voorwaarden beschreven in de Fokkerijverordening nr. 2016/1012 en om maatregelen te treffen indien niet-naleving wordt vastgesteld. 
Een stamboekvereniging mag geenszins zijn fokkers discrimineren.
Wanneer er overtredingen worden vastgesteld, kan de erkenning van de betrokken fokvereniging worden ingetrokken. De overheden beslissen hierover – niet één van de stamboekverenigingen.
 
2 hengstenkeuringen
 
Opdat V.F.B.T de veulens zou kunnen inschrijven van de hengsten, in eigendom van Waalse hengstenhouders en goedgekeurd op 1 van de hengstenkeuringen, en opdat A.W.C.T.B. de veulens zou kunnen inschrijven van de hengsten, in eigendom van Vlaamse hengstenhouders en goedgekeurd op 1 van de hengstenkeuringen werd er een conventie  opgemaakt tussen V.F.B.T en A.W.C.T.B. Hierin  werd o.a. bepaald dat de 2 hengstenkeuringen met een identieke juryploeg zouden doorgaan, aan welke voorwaarden de hengsten dienden te voldoen om gekeurd te worden, op welke wijze er gejureerd werd enz. Deze overeenkomst werd op 6 november door de respectievelijke voorzitters van V.F.B.T. en A.W.C.T.B. ondertekend (en copie ervan bezorgd aan de 3 overheden).
De hengstenkeuringen gingen door te Ghlin – 09 november 2019 – 9u en te Oud-Heverlee op 16 november 2019 – 10u. 
Voor de bijgevoegde hengstenkeuring – voorjaar 2020 – werd éénzelfde conventie opgemaakt tussen V.F.B.T. en A.W.C.T.B.
De bijgevoegde en bijzondere hengstenkeuring ging door op 7maart 2020 te Oosteeklo.
 
Secretariaat V.F.B.T.