De digitale veulenmeldingDe veulenaangifte in stappen.
 
WAT VOORAFGAAT:
 
Vanaf 2022 is het verplicht om de inrichting aan te maken bij Horse- id  EN DE PAARDEN TE KOPPELEN AAN EEN INRICHTING.
Voor info: zie officiële mededelingen in het ledenblad + meldingen bij Nieuwsberichten op deze site.
 
Stap 1
- dekbewijs / geboorteaangifte volledig invullen en vooral ondertekenen, ook voorkant/dekbewijs bij merriehouder.
- alles opsturen naar het secretariaat VFBT - Deinse Horsweg 1 - 9031 Drongen
- betaling van 50€ per veulen op rek. VFBT.
- checken dat de merrie op naam van de fokker van het veulen staat in het stamboek, zoniet boekje meesturen naar het secretariaat - 25€ voor mutatie.
 
Je kan het veulen digitaal aanmelden voor de centrale databank via onderstaande link om te genieten van het digitaal tarief Horse-id.
Zonder nr van de inrichting en begindatum, kan men geen veulens on-line registreren. (regelgeving BCP).
https://www.vfbt.be/nl/veulen-inschrijven
 
Opletten:
1) dekbewijs opsturen is noodzakelijk = voor inschrijving in het stamboek
2) digitale aanmelding bij Horse-Id is BCP (niet hetzelfde als het stamboek)
 

Klik hier voor het inschrijven van een veulen

FOTO'S